info@hertig-ag.ch | 055 254 50 60

Ausschank-Technik

MF-KK 1/2" -1/2" SOV-PRV
Typ KK

MF-KK 1/2" -1/2" SOV-PRV

Key-Keg, kpl. mit Anschlüssen

MF-KK 1/2" -1/2" SOV-PRV

Key-Keg, kpl. mit Anschlüssen

Art.-Nr. 04-100-034
Zapfkopf Typ KK

Zubehör

Software: Rent-a-Shop.ch